Viborg Kommune har sammen med Vejdirektoratet investeret 68,3 mio. kr. i ny cykelinfrastruktur på tværs af kommunen. Derved er en mangeårig vision om Den Midtjyske Cykelstjerne blevet en realitet.