Med det formål at tjene det gode naboskab til store vindmøller i det åbne land er
den grønne ordning etableret for at støtte gode projekter i nærheden af de nye vindkraftanlæg. Det er ikke mindst relevant på Lolland, som har påtaget sig en rolle som en af landets vigtigste klimadukse med en grøn energiproduktion, der er 8 gange større end virksomhedernes og befolkningens eget forbrug. I Langø er de store møller i Kappel meget synlige fra haver, veje og vandet. Det gælder ikke mindst om natten, hvor belysningen har vist sig at være generende for mange borgere i byen. Derfor har den grønne ordning været kærkommen – både i relation til naboskabet og muligheden for at sætte en række projekter i gang, der i mange år har stået på ønskesedlen i Langø.

Langø Bylaug har sammen med borgerne lavet en plan, der skal møde de nye tider og medvirke til at gøre landsbyen langtidsholdbar. Baggrunden har været en række store sammenfaldende udfordringer i byen såsom økonomien i fiskerierhvervet, behovet for investeringer på havnen og i byen, stigende gennemsnitsalder, den offentlige transport mv. I grunden er det klassiske landdistriktsudfordringer i Danmark, som ikke er specielle for Langø. På trods af store udfordringer er det lykkedes igennem nogle meget vanskelige år efter finanskrisen og kommunalreformen at fastholde byens rolle med et aktivt fiskerierhverv, hvor der hver eftermiddag landes kvalitetsfisk fra det bæredygtige fjord- og bæltfiskeri. Det er ligeledes lykkedes at fastholde nogle stærke fællesskaber i byen i form af et aktivt bylaug og et aktivt forsamlingshus med mange arrangementer.

Den grønne ordning har medvirket til at få sat skub en række projekter en række helt nødvendige forbedringer af byens forsamlingshus, forbedringer i bybilledet og informationsaktiviteter, der skal styrke bosætning og turisme. Langø Bylaug håber og forventer, at omverdenen vil tage godt imod byens utrættelige indsats for at fastholde en charmerende byrolle. Denne byrolle har stort potentiale for italesættelsen af det nye Lolland, hvor der sættes fokus på turisme, bosætning og lokale fødevarespecialiteter.