Langs Nakskovs ringsti er der etableret skovrejsning finansieret af Miljøministeriet.