Scroll to Content

Virksomheden har lige siden lukningen af Nakskov Skibsværft været engageret i omdannelse af det tidligere værftsområde – blandt andet i planspørgsmål og i forbindelse med etableringen af MHIVestas vingeproduktion. Der er i alt investeret 300 mio i havnen, og idag er der 2000 regulære arbejdspladser med direkte relation til Nakskov havn.